Bibliografia

Literatura


 • "Nasz Pinsk Istoriczeskij" - Pińsk, 1996 r.
 • "Białoruś ? Polesie" Oskar Kolberg ? Wrocław-Poznań, 1968 r.
 • "Pierwszy Zjazd Sprawozdawczo-Naukowy poświęcony ziemiom wschodnim w   Warszawie" -  Warszawa, 1936 r.
 • "Polesie" F. Antoni Ossendowski ? Poznań, 1934 r.
 • "Polesie" Józef Obrębski ? Warszawa, 2007 r.
 • "Bona Sforza" Maria Bogucka ? Wrocław, 2009 r.
 • "Czar Polesia" Grzegorz Rąkowski ? Pruszków 2011
 • "Przewodnik po Polesiu" Dr Michał Marczak ? Brześć, 1935 r.
 • "Burzliwe dzieje Polesia" Mieczysław Kitajczuk ? Wrocław , 2002 r.
 • "Polesie w polityce rządów II Rzeczpospolitej" opr. Wojciech Śleszyński ?  Białystok-Kraków, 2009 r.
 • "Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim" Marek Wierzbicki ? Warszawa, 2007r.
 • "Polska-Białoruś ? Problemy sąsiedztwa" - Lublin, 2005 r.
 • "Zapiski zapadnogo bełorusa ? 1937-1945 ? Politika i wojna głazami oczewidca i uczastnika" Iwan Daniłow ? Mińsk, 2007 r.
 • "Za wschodnią granicą 1917-1993" ks. Roman Dzwonkowski ? Ząbki,
  1995 r.
 • "Echa Polesia" 1(29)2011
 • "Polesie" oprac. dr Ludwik Grodzicki
 • "Polskij wopros w russkoj fiłosofsko-religioznoj mysli na rubieże XIX-XX wiekow " Łarisa Leszczenko ? Wrocław, 2006 r.Źródła internetowe


Zdjęcia

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych oraz z przedwojennych przewodników "Polesie" (druk. Kraków i Dom Prasy Warszawa). Współczesne zdjęcia: J. Subzda, O. Jaroszewicz.